Nieuws en actualiteiten

Nieuws en actualiteiten

Energiebesparing koopwoningen: 100 miljoen euro subsidie beschikbaar

Energiebesparing koopwoningen 100 miljoen euro subsidie beschikbaar

Het kabinet stelt 100 miljoen euro beschikbaar om energiebesparing in de koopsector te versnellen. Hiervan wordt 80 miljoen besteed aan een subsidieregeling voor energiebesparende maatregelen in koopwoningen en een voorlichtingscampagne. 

Voorwaarde is dat een particuliere woningeigenaar of Verenigingen van Eigenaren (VvE) een omvangrijke combinatie van energiebesparende maatregelen neemt in een bestaande woning. De details van de subsidieregeling worden uiterlijk in de zomer van 2016 bekend gemaakt, zo heeft minister Blok (Wonen en Rijksdienst) aan de Tweede Kamer geschreven. 

Voorlichting en verbetering
 

Het resterende bedrag wordt gebruikt om het Nationaal Energiebespaarfonds te verbeteren en voor innovatie bij bedrijven, gemeenten en andere (markt)partijen. Ook komt het Rijk samen met partijen van het Energieakkoord met een voorlichtingscampagne om energiebesparing te stimuleren.

Combinatie van subsidies mogelijk 

De subsidie kan niet gebruikt worden voor een enkelvoudige energiebesparende maatregel of energieopwekking door bijvoorbeeld zonnepanelen. Voor duurzame energieopwekking via zonneboilers, warmtepompen etc heeft het ministerie van EZ wel subsidiebeschikbaar. Beide subsidies mogen gecombineerd worden met een lening uit het Nationaal Energiebespaarfonds, zodat woningeigenaren desgewenst de hele investering op deze manier kunnen betalen.

Energiebesparing stimuleren

Energiebesparing in de gebouwde omgeving is een belangrijk onderdeel uit het Energieakkoord uit 2013. Eerder maakte minister Blok verschillende afspraken om energiebesparing te stimuleren in zowel de koop- als huursector. Voorbeelden hiervan zijn de stimuleringsregeling energieprestatie huursector, fonds energiebesparing huursector, het energielabel en het Nationaal Energiebespaarfonds.   Zomer 2016 duidelijkheid over subsidiemogelijkheden  De afspraak over de 100 miljoen euro is gemaakt bij de onderhandelingen over het Belastingplan 2016. De details en voorwaarden worden uiterlijk in de zomer van 2016 bekend gemaakt. Lees hier de brief van minister Blok aan de Tweede Kamer. 

terug naar nieuws overzicht