Geschillencommissie Afbouw

Geschillencommissie Afbouw

Voor geschillen tussen NOA-bedrijven en particulieren zijn wij aangesloten bij de Stichting Geschillencommissie te Den Haag. Dit om een onpartijdige geschillenbeslechting te kunnen garanderen. De onderstaande klachtenprocedure wordt hierbij gehanteerd: 
  1. Probeer altijd eerst een geschil zelf op te lossen met de ondernemer; 
  2. Komt u er samen niet uit, stuur dan uw klacht naar de Geschillencommissie Afbouw
  3. Vul het toegestuurde vragenformulier in; Maak het klachtengeld (€ 77,50 voor factuurbedragen tot
    € 500,-, € 102,50 voor factuurbedragen van € 500,- tot € 1.500,- en € 127,50 voor factuurbedragen vanaf € 1.500,-) over; 
  4. Stort het eventueel nog openstaande bedrag van de rekening waarover u een geschil heeft, in depot bij de Geschillencommissie; 
  5. Het geschil wordt behandeld door de commissie, indien noodzakelijk wordt een deskundigenrapport opgemaakt; 
  6. Er wordt een zittingsdatum bepaald. U bent vrij deze zitting bij te wonen; 
  7. De uitspraak: de commissie kan iedere beslissing nemen, die zij redelijk en billijk acht ter beëindiging van het geschil. 
Nadere informatie kunt u ook vinden op www.degeschillencommissie.nl of u kunt contact opnemen met de Geschillencommissie Afbouw, tel. 070-3105310.