Afbouwgarantie voor bedrijven

Als NOA-lid bent u ook beter af met NOA-AfbouwgarantieDe particuliere markt is voor de afbouw van grote betekenis. Veel afbouwbedrijven voeren afbouwwerkzaamhedenheden uit voor consumenten. Daarbij moeten de afbouwbedrijven zich realiseren dat de consument een goede kwaliteit van product en dienst verlangt, maar ook verdient!

Particuliere opdrachtgevers moeten goed geïnformeerd worden over de gebruiksmogelijkheden van de producten en diensten van een NOA-Afbouwgarantie-bedrijf. Daarnaast wordt vaak garantie verlangd en moet de overeenkomst voor alle partijen eerlijk en objectief zijn. Betrouwbaarheid is voor consumenten van grote betekenis. Aangesloten NOA-bedrijven kunnen met NOA-Afbouwgarantie het vertrouwen winnen van de particuliere opdrachtgever. De consumentenvoorwaarden zijn daarom in overleg met Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis opgesteld. Daarin staan de rechten en plichten van zowel opdrachtgever als opdrachtnemer vermeld. Dat is wel zo duidelijk voor beide partijen.

Elk NOA-lid hanteert deze consumentenvoorwaarden als er een overeenkomst met een consument wordt gesloten. Gekoppeld aan het NOA-lidmaatschap hoort aansluiting bij de onafhankelijke stichting Geschillencommissies in Den Haag. Mocht er onverhoopt toch een geschil ontstaan tussen u als afbouwbedrijf en de consument, waar u onderling geen oplossing voor vindt, dan zal deze onafhankelijke commissie een bindende uitspraak doen.Onderstaand kunt u meer informatie vinden over de NOA-Afbouwgarantie: